Stichting kindzorg in balans

Kinderen met een complex ziektebeeld hebben speciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen bieden zijn voldoende (financiële) middelen nodig. De Stichting Kindzorg in Balans heeft als doel om deze middelen in te zamelen.

 

Dankzij donaties en andere vormen van ondersteuning kunnen we het leven van kinderen met een complex ziektebeeld - en dat van hun ouders - iets minder ingewikkeld maken. 

 

Doneren: NL19ABNA0840408412 ten name van Stichting Kindzorg in Balans te Wichmond.

Wij zijn aangemerkt per 23-1-2019 als ANBI stichting. 

Wil je ons daarbij helpen?