DONEREN


Kinderen met een complex ziektebeeld hebben speciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen bieden zijn voldoende (financiële) middelen nodig. De Stichting Kindzorg in Balans heeft als doel om deze middelen in te zamelen. Wij zijn aangemerkt per 23-1-2019 als ANBI stichting. 

 

Dankzij donaties en andere vormen van ondersteuning kunnen we het leven van kinderen met een complex ziektebeeld - en dat van hun ouders - iets minder ingewikkeld maken. 

 

Wil je ons daarbij helpen?

 

Doneren kan via: NL19ABNA0840408412 ten name van Stichting Kindzorg in Balans te Wichmond.

OF

Geld inzamelen | Doneeractie.nl